Polskie Hotele Niezależne

Dane osobowe

Klauzula informacyjna dla Uczestników Programu Lojalnościowego Prestige Club

 

Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (zwane dalej: „RODO” ), niniejszym informujemy:

 

 1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych w ramach uczestnictwa w programie lojalnościowym Prestige Club jest Fundacja Harmony Hotels z siedzibą w Warszawie, ul. Baśniowa 3/305, 02-349 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000234743, posiadająca REGON: 240141737 i NIP: 9542523874 (dalej: „Fundacja” lub „Administrator”).
 2. Dane osobowe Uczestników programu lojalnościowego Prestige Club będą przetwarzane w celu realizacji tego Programu tj. realizacji na rzecz Uczestników programu usług hotelowych i gastronomicznych po dedykowanych, preferencyjnych cenach w grupie Hoteli zrzeszonych w Fundacji. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Fundację to zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Ponadto dane osobowe Uczestników programu lojalnościowego Prestige Club będą przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym w szczególności w celu realizacji uczestnictwa w programie lojalnościowym, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
 4. Dane osobowe Uczestników programu lojalnościowego przetwarzane będą przez okres działania Programu Prestige Club lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wobec operacji przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych można kontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą: http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3. telefonicznie: (22) 531 03 00.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału i uczestnictwie w Programie Prestige Club.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu Prestige Club w celach należytego realizowania tego Programu może zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Hotelom zrzeszonym w Fundacji (aktualna lista hoteli znajduje się na stronie www.harmonyhotels.pl);
  2. Dostawcom usług zaopatrujących Fundację PPH w rozwiązania techniczne i  organizacyjne umożliwiające realizację Programu Prestige Club, ze szczególnym uwzględnieniem operatora systemu rezerwacyjnego, dostawców usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym;
  3. Podmiotom realizującym usługi prawne, księgowe i doradcze zapewniającym należyte działanie Programu Prestige Club.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 13. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych można się kontaktować przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora: Fundacja Harmony Hotels, ul. 02-349 Warszawa, ul. Baśniowa 3/305 lub adres mailowy: info@harmonyhotels.pl

 

See how it works Prestige Club

Join the Prestige Club

See how much you can save!
Join the Prestige Club for free!
Get your Prestige Club card and number.
Achieve access to discounts!
Collect points for extra services.

Instant registration at the Presige Club

Quickly and without any cost. Join the Prestige Club and start saving!

Recently checked hotels

Hotel Vivaldi Karpacz

Hotel Vivaldi Karpacz

Karpacz
See the hotel and prices
see details
Hotel Vivaldi Poznań

Hotel Vivaldi Poznań

Poznań
See the hotel and prices
see details
Klimczok Hotel Resort & SPA

Klimczok Hotel Resort & SPA

Szczyrk
See the hotel and prices
see details
Hotel "Warszawa SPA & RESORT"

Hotel "Warszawa SPA & RESORT"

Augustów
See the hotel and prices
see details
Hotel Bartan Gdansk Seaside

Hotel Bartan Gdansk Seaside

Gdańsk
See the hotel and prices
see details
Art Hotel

Art Hotel

Wrocław
See the hotel and prices
see details
The Amax Hotel

The Amax Hotel

Mikołajki
See the hotel and prices
see details
Natura Residence Business & SPA Hotel

Natura Residence Business & SPA Hotel

"Blissful Relaxation in the Forest"
Siewierz
See the hotel and prices
see details
Hotel Kościuszko

Hotel Kościuszko

Kraków
See the hotel and prices
see details
Hotel Gródek

Hotel Gródek

Kraków
See the hotel and prices
see details
Zamek Korzkiew

Zamek Korzkiew

Korzkiew
See the hotel and prices
see details
House of Pugets

House of Pugets

Kraków
See the hotel and prices
see details
Dwór Kaliszki

Dwór Kaliszki

Biała Piska
See the hotel and prices
see details
Willa Port

Willa Port

Ostróda
See the hotel and prices
see details
Olandia

Olandia

Kwilcz
See the hotel and prices
see details
Hotel Polski Pod Białym Orłem

Hotel Polski Pod Białym Orłem

Kraków
See the hotel and prices
see details
HASTON CITY HOTEL

HASTON CITY HOTEL

Wrocław
See the hotel and prices
see details
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

"Comfy hotel and good restaurant"
Ożarów Mazowiecki
See the hotel and prices
see details
Stay inn Hotel

Stay inn Hotel

Gdańsk
See the hotel and prices
see details
Hotel SKAL

Hotel SKAL

Ustronie Morskie
See the hotel and prices
see details
Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Dobiegniew
See the hotel and prices
see details
Termy Warmińskie

Termy Warmińskie

Lidzbark Warmiński
See the hotel and prices
see details
Hotel Traugutta3

Hotel Traugutta3

Białystok
See the hotel and prices
see details
Castle Łeba

Castle Łeba

Łeba
See the hotel and prices
see details

Subscribe to the newsletter!

Get the best offers!
 
Log in

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by HARMONY POLISH HOTELS, Baśniowa 3/305, 02-349, Warszawa . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved